Case Study - MTS - A Star Is Born    Za medije
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Za medije

Za medije

Za medije

Saradnja sa specijalizovanom agencijom za internet oglašavanje medijima donosi mogućnost da maksimalno iskoriste svoj potencijal i na taj način ostvare veće prihode od oglašavanja.

Mediji korišćenjem našeg softwera za organizovanje i upravljanje baner kampanjama, oglašivačima može ponuditi profesionalno sprovođenje kampanje, inovativne načine prikazivanja oglasa i potpuni uvid u statistiku.

Saradnjom sa WMA dobijate:

  1. Analizu resursa i potencijala
  2. Nove oglašivače
  3. Profesionalan pristup poslu
  4. Adbox - sistem za upravljanje banerima
  5. Predlog idejnih rešenja koji će rezultovati većom posetom sajta
  6. Ostvarivanje većih prihoda
  7. Tehničku podršku INBOX-a