Case Study - MTS - A Star Is Born    Case study    Facebook Logout Experience
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Case study  |  Facebook Logout Experience

Facebook Logout Experience

Facebook Logout Experience

Za samo 24 časa ostvareni su impresivni rezultati. Reklama je prikazana preko 4.200.000 puta, videlo ju je 1.420.000 jedinstvenih Facebook korisnika iz Srbije, dok je promotivni video, koji je sastavni deo LOX formata, pregledan 48.586 puta.

Cilj kampanje bio je predstavljanje prve trajne boje za kosu Olia, sa koncetrovanim uljima, bez amonijaka.

Premium LOX format je izabran jer je u vremenskom roku od samo 24h moguće dopreti do svih korisnika Facebook-a (kojih je u Srbiji preko 3.5 miliona) koji tokom trajanja kampanje urade logout sa svojih profila. Pored navedene, prednosti koje LOX donosi oglašivačima su kombinacija nekoliko oglasnih formata i vidljivost isključivo njihove reklama.