Case Study - MTS - A Star Is Born    Case study    Wave 2 Pay Banca Intesa
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Case study  |  Wave 2 Pay Banca Intesa

Wave 2 Pay Banca Intesa

Wave 2 Pay Banca Intesa

„Koliko poznaješ Wave2Pay?“ je bio nagradni kviz koji je na zanimljiv način upoznavao korisnike Banca Intesa sa najsavremenijom uslugom beskontaktnog plaćanja putem mobilnog telefona.

Uz pomoć nagradnog kviza, koji je imao 10 pitanja sa višestrukim odgovorima, korisnici su mogli da provere koliko poznaju Wave2Pay aplikaciju. Prilikom odabira jednog od 3 ponuđena odgovora, korisnicima se prikazivalo i dodatno objašnjenje ove usluge. Cilj kviza je bio da za što kraće vreme korisnici imaju najviše tačnih odgovora.

NAGRADE: 5 x mobilni telefoni

                    10 x vodootporni zvučnici

                    10 x power bank punjači

Ukupno odigranih partija: 16426