Case Study - MTS - A Star Is Born    Case study    DJ set sa Alfom
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Case study  |  DJ set sa Alfom

DJ set sa Alfom

DJ set sa Alfom

Aplikacija DJ set sa Alfom predstavlja inovativan način podrške ATL aktivnostima, odličan način da se premosti jaz između offline i online komunikacije. 

Osnovni cilj je bio da ojača i učvrsti vezu između automobila i ciljne grupe, pretežno mlađih muškaraca i žena preko 30 godina starosti. 

Aplikacija #DJsetSaAlfom je bila dostupna na Alfa Romeo Srbija Facebook strani. U potpunosti je usklađena sa profilom korisnika, njihovim interesima, životnim stilom – skrojena u skladu sa njihovim ritmom.