Case Study - MTS - A Star Is Born    Blog    ČETIRI NAJBOLJA NAČINA ZA COMMUNITY MANAGEMENT
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Blog  |  ČETIRI NAJBOLJA NAČINA ZA COMMUNITY MANAGEMENT

Blog

ČETIRI NAJBOLJA NAČINA ZA COMMUNITY MANAGEMENT

23. 10. 2019.

 

Iako skoro svi biznisi u svetu ozbiljno uzimaju u razmatranje content marketing, zanimljivo je da se većina marketinških aktivnosti fokusira na raspored objavljivanja i objavljivanje.


Ali content marketing je više od samog objavljivanja brendiranog materijala. Ako su vaši ciljevi da povećate engagement i proširite mogućnosti, onda bi community management trebalo da bude ključni pokretač vaših aktivnosti u vezi sa sadržajem.