Case Study - MTS - A Star Is Born    Blog    Marketing trendovi za 2009.
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Blog  |  Marketing trendovi za 2009.

Blog

Marketing trendovi za 2009.

Leo Burnett grupa je globalno objavila marketinške trendove za 2009. godinu u formi interesantnog video spota.

10. 02. 2009.

Posebno se može istaći ideja tzv. Novog realizma, kada kažu "bićemo primorani da postanemo mnogo više realistični u godinama koje slede". Pogledajte spot: