Case Study - MTS - A Star Is Born    Blog    Oglašavanje u kriznim periodima
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Blog  |  Oglašavanje u kriznim periodima

Blog

Oglašavanje u kriznim periodima

Strah od ekonomske krize pravi još goru situaciju. Kao i kretanja akcija na berzi, ili kao kretanje inflacije - i kod krize dosta toga zavisi od očekivanja ljudi.

09. 02. 2009.

Ako ljudi očekuju smak sveta i da će im godina biti teška tako da će jedva preživeti onda neće kupovati nova kola (neće ni polovna), neće ići na letovanje, neće kupovati nove televizore, kompjutere, ići na koncerte, ili sl.. To znači da prodavci neće prodati kola, turističke agencije aranžmane, promoteri neće prodavati karte za koncerte,.... - što dovodi do toga da proizvođači neće proizvoditi automobile jer neće imati kome da prodaju, promoteri neće dovoditi bendove jer neće imati kome da prodaju ulaznice,... a ni banke neće imati kome da daju kredite - ili će se plašiti da li će im posle ljudi vratiti. A onda nema ni plata za prodavce, proizvođače,... I veliki udeo u tome ima strah.

Kada nastupa recesija, prvi na udaru su marketinški budžeti jer je tako najlakše i najbrže smanjiti troškove. Ipak, to može (što ne znači da je) biti dobro samo kao kratkotrajno rešenje

Postoji predubeđenje da se potrošnja na marketing može uvek kasnije povećati, a da ne nastane trajna šteta. Takvo predubeđenje, kao uostalom i najveći broj predubeđenja koje se ne ispitaju, veoma je pogrešno.

Evo nekih od razloga i zašto:

1) marketing je deo rešenja, a ne deo problema

istraživanje koje je sproveo Economist Intelligence Unit (za The Economist Group) pokazalo je da:

  • 61% ispitanih smatra da prvo treba postaviti strategiju oglašavanja kako bi se iskoristile mogućnosti u krizi, a da tek na osnovu strategije treba sastavljati budžet.. naravno budžet koji omogućuje da se strategija sprovede
  • 27% ispitanih smatrada da prvo treba smanjiti budžet a onda praviti strategiju tako da se što više uradi sa tim budžetom
  • 12% Ne zna...

* ispitivali su firme koje se oglašavaju

2) šta žrtvujete sada, platićete kasnije

neće biti dovoljno samo povećati kasnije marketinški budžet, već će biti potrebno i dosta vremena da se kompanija oporavi

  • U slučaju da se budžet jedne godine prepolovi potrebno je 3 godine za oporavak, dok u slučaju da se napravi prekid oglašavanje jedne godine potrebno je čak 5 godina za oporavak.

* Izvor: Data2Decisions

3) može napraviti ozbiljnu štetu brendu

ako se pogledaju razlozi zbog kojih ljudi kupuju proizvode, sasvim je jasno zašto je neophodno sačuvati brend

  • 59% kupuje robu zbog snage njenog brenda
  • 25% pravi kompromis između brenda i cene
  • 10% robu kupuje samo na osnovu cene
  • 6% kupuje iz drugih razloga

Izvor: MillWord Brown, BRANDZ UK 2007, 33 categories, 500+ brands, 6.000+ consumers

4) to je zlatna šansa

"Brendovi koji povećaju oglašavanje tokom recesije, kada konkurencija smanjuje budžete, mogu poboljšati svoj tržišni udeo i povratiti investiciju (ROI) sa manjim troškovima tokom boljih ekonomskih vremena..." Prof John Quelch, Harvard Business School

Budite spremni na promene, koristite efikasnije kanale za slanje vaše poruke i oglašavajte se na internetu.