Case Study - MTS - A Star Is Born    Blog    Have you seen me?
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Blog  |  Have you seen me?

Blog

Have you seen me?

Izložba Slavice Dragosavac

27. 12. 2017.

Posetili smo izložbu poznate umetnice Slavice Dragosavac, koja je održana u prostoru Nova Iskra. Radovi objedinjeni pod naslovom Have you seen me? su pre svega dijaloška polja. Kreativna direktorka Web Media Agencije je svoju ideju pretvorila u delo, koje balansira između grafičke tehnike i likovnog izraza, teksta i slike, vidljivog i nevidljivog, nastajanja i nestajanja.  

Na seriji od izvorno petnaest aluminijumskih ploča za ofset štampu, te njihovih derivata koji vibriraju u ulozi fragmentiranih varijacija, prikazani su višeslojni motivi: od grafički uobličenog poziva za prijavu nestale osobe, preko markantnih kompozitnih silueta, svedenih tlocrta, do zarotiranih prikaza prirode i neposrednih intervencija na materijalu.