Case Study - MTS - A Star Is Born    Alati i podrška    Socialbakers
Case Study - MTS - A Star Is Born  |  Alati i podrška  |  Socialbakers

Socialbakers

Socialbakers

Socialbakers je platforma koja meri statistike društvenih mreža  i omogućava brendovima da mere, porede i prate uspešnost svojih kampanja na internetu. Socialbakers se unapređuje u skladu sa inovacijama na internetu i isključivo je posvećen napretku svojih korisnika, i zato je povezana sa ključnim socijalnim mrežama i kanalima, kao i digitalnim kompanijama, kao što su Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn. Sa jednostavnim grafičkim izveštajima, Socialbakers je jedina platforma koja omogućava lokalnu kategorizaciju socijalnih mreža.